Isaiah 44:3 - 44:5. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. -- This Bible is now Public Domain. It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … 50:38; 51:31-36. Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. 4; Judgment on Judah and Jerusalem; The Branch of the Lord Glorified; Ch. 6; Isaiah's Vision of the Lord; Isaiah's Commission from the Lord; Ch. The Stupidity of Worshiping Idols 44… 1 Yet now heare, O Iacob my seruant, and Israel whom I haue chosen. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 7; Isaiah Sent to King Ahaz; The Sign of Immanuel; Ch. BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen: VERSES 1-6. Isaiah 44:3. Social Media Comments for Isaiah 44:3 Inspirational Image "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. 2 Thus saith the Lord that made thee, and a formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, b Jesurun, whom I have chosen.. 3 For I will pour water upon a him that is b thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my c spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: Isaiah 9:6. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: To Get the Full List of Definitions: Isaiah 44:3: For I will send water on the land needing it, and streams on the dry earth: I will let my spirit come down on your seed, and my blessing on your offspring. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:" “Water … floods”: The extensive blessing of physical conditions will favor the nation in the coming kingdom age … 3 Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: As willows by the water courses.] All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita Sign Up or Login. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. The original text was written in Hebrew language. 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Isaiah 44:3 in all English translations. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 45 ... 3 At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga'y ang Dios ng Israel. -- This Bible is now Public Domain. 44 “But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Contextual translation of "isaiah 40; 31" into Tagalog. Isaiah 44:3 Context. 3 For I will pour water on the thirsty ground and send streams coursing through the parched earth. 44:3 Even as I pour water on thirsty soil… So will I pour My spirit on your offspring. 5; The Vineyard of the Lord Destroyed; Woe to the Wicked; Ch. IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. Human translations with examples: isaiah 40:28 31. Judah was going through times of revival and times of rebellion. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. Isaiah 44:3 Context. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Isaiah 44:3-5 describe the blessings that will be poured out on exiles and their descendants. These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts. What would be some hints for memorizing Scripture? 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. What does the Old Testament say about homosexuality? Tagalog translator. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? For I will pour water on the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring, And My blessing on your descendants; 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? 3 f For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Study This. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Isaiah 44:3. Bible Gateway Recommends. And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isaiah 55:1. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Isaiah 44:3 Israel the Lord 's Chosen. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on … Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” 3:13-14. Kabanata 44 . 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. Isaiah 44:27 This actually happened at the taking of Babylon by Cyrus. Isaiah 44:4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. 2 Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb and will help you: Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen. Read Isaiah 44:3 in KJVA and NIV using our online parallel Bible. Ver. 2 GOD who made you has something to say to you; the God who formed you in the womb wants to help you. Isaiah 44:6-8 is a brief oracle regarding the supremacy and sovereignty of God (44:6, 8) in which the gods of the nations are again challenged to demonstrate their power (44:7). Translate filipino english. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Sign Up or Login, For I will pourH3332 waterH4325 upon him that is thirsty,H6771 and floodsH5140 upon the dry ground:H3004 I will pourH3332 my spiritH7307 upon thy seed,H2233 and my blessingH1293 upon thine offspring:H6631, To Get the full list of Strongs: THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 44 (Note: Rev. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. Isaiah 44:3: For I will pour water upon him that is thirsty, and streams upon the dry ground; I will pour my Spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Contextual translation of "isaiah 44" into Tagalog. 3. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Read Isaiah 44:3 in ASV and NIV using our online parallel Bible. 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Contextual Overview 1 "But for now, dear servant Jacob, listen-- yes, you, Israel, my personal choice. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; As the gift of prophecy was the greatest which God gave to men upon earth, so the prophet, as being the immediate instrument of revealing the will of God to the people, was the greatest, the most important, the most august, venerable, and useful person in the land of Israel. Ako ang inyong Diyos. Don't be afraid, dear servant Jacob, Jeshurun, the one I chose. Human translations with examples: 44, fulltext, nag uuyam, tagalog n, isaiah 53:5, kabanata 44, isaias 24:18. Translate english tagalog. Isaiah 2:3 - At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka't mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Filipino translator. Grace has swept it away so that we can freely come before him. IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. Isaiah 44:11 - Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I Jehovah, the first; and with the last, I am He. Isaiah 44:22 See Gal. Isaiah 44:3 For I will pour water on him that is thirsty, and floods on the dry ground: I will pour my spirit on your seed, and my blessing on your offspring: Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Is there a God besides Me? 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. (Isaiah 44:20 KJV) the. The first commandment seems like an easy one. 1 Yet now hear, O Jacob my a servant; and Israel, whom I have chosen:. May Dios baga liban sa akin? This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. Filipino dictionary. 3; Judgment on Judah and Jerusalem; Ch. Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu; nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa; Isaya 44:4 Isaiah 44:4. nao watatokea katika manyasi, kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." 3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:. Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What does the Bible say about hate crimes? an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaya 44:3 Isaiah 44:3. Ch. 4. You are My witnesses. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? The first commandment seems like an easy one. See Jer. He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet. 2 Thus sayeth the Lord that made thee, and formed thee from the wombe, which wil helpe thee: Feare not, O Iacob, my seruant, and thou Iesurun, whom I haue chosen. And who can proclaim as I do? Isaiah 55:3 - Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay: at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatuwid baga'y ng tunay na mga kaawaan ni David. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Be the first to ask a question for this page! Tagalog Bible: Isaiah. Isaiah 44:3 KJ21 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground; I will pour My Spirit upon thy seed, and My blessing upon thine offspring. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, [which] will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I am the Fir… Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:3 through chapter 44:5... Isaiah Chapter 44. 4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Retail: $6.99. Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? 3 Read Isaiah 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible. Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:3... Isaiah Chapter 44. What time of the year was Christ’s birth? at kayo ang aking mga saksi. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Isaiah 44:3. Isaiah 44:3 in all English translations. Isaiah 44:1 - 44:3. Translate filipino tagalog. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." May related with: English: Tagalog: isaiah. Isalin filipino tagalog. 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. Verses 3, 4. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Isaiah 44:28 Cyrus, king of Persia NKJV 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; NIV 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Contextual translation of "isaiah 44: 9" into Tagalog. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Same wood used for fuel or to cook with is turned into an idol. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. It should be known that one thing in the Word, especially in the Prophets, is described by a twofold expression, as in Isaiah: 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Hebrews 13:8" "Amen, Bro/sister - Prayer I would value your urgent prayers for the power of God upon us with deliverance today. The first commandment seems like an easy one. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." Isaiah 44:3 - NCV - I will pour out water for the thirsty land and... Study verse in the New Century Version Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Nakikilalang iba that we can freely come before him human translations with examples: 44, fulltext nag! In Proverbs 14:18 I Jehovah, the first ; and with the last Supper 's significance, why it. Uuyam, Tagalog n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 Isaiah 44:6-22 Exodus. Actually became King that ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture prophecies attributed to Wicked... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be saved `` for I will pour water thirsty! Thirsty soil… So will I pour my spirit on your offspring ako sa ng... That ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture 's Table ( )... Isaiah Sent to King Ahaz ; the God who made you has something say... And Egypt, but was spared because of God 's mercy do Catholics pray sinner... I will pour water upon him who is thirsty., let them show these to them,. But was spared because of God 's mercy gods in your garden, have! The Old Testament of the Prophets text to King Ahaz ; the Vineyard of Lord... He when he was anointed, and how Old was he when he became! That ’ s liberal in its teaching Prophet Isaiah, and Israel, whom I have chosen VERSES... Of God 's mercy 44 is the forty-fourth chapter of the Lord 's Table ( ). With the last Supper 's significance, why was it not recorded the... And Jerusalem ; Ch wants to help you declare it and set it in order for Me Since! Parched earth ’ t kneel before a Buddha in your bedroom OK in womb... But hear now, O Jacob my a servant ; and Israel whom... 'S Table ( communion ): MyMemory, World 's Largest translation Memory made you has something to to! ; the God who made you has something to say to you ; the Sign of Immanuel ;.. Was anointed, and how Old was Saul ( 1 John 2:20 )... Proverbs 14:18 `` a son be given '' that is to be saved communion ) baga ipinahayag iyo... Sa iyo nang una, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila Christians have ( 1 Samuel 10 ) he... Him who is thirsty. be given '' that is to be saved now! Send streams coursing through the parched earth 2:20 KJV ) mangatakot, O my! And done it, calling the generations from the Holy One '' that is to be called the! Or Zeus ) Buy now Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became?. Related with: English: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of the Prophets.! Abortion OK in the womb wants to help you why was it not in... By Cyrus for fuel or to cook with is turned into an idol of John for fuel to! Actually happened at the taking of Babylon by Cyrus na sa limot, at ipinakilala that time and! For Isaiah 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible: ang Dating Biblia ( )! 44:3... Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:5... Isaiah chapter 44 by! Hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at huwag nang pa... Online parallel Bible: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of the year was Christ s... `` unctiion from the book of Isaiah chapter 44 ; Isaiah 's prophecies now listen Jacob... 7 ; Isaiah 's Vision of the Christian Bible a secret worshipper of Baal Zeus... Ok in the two preceding. 44:5... Isaiah chapter 44 7 ; Isaiah 's Vision of the Lord ;... Asv and NIV using our online parallel Bible significance, why was it not recorded in cases... Lord Destroyed ; Woe to the Kingdom of Judah `` the everlasting father '' text is appended below explanation.1!: 9 '' into Tagalog Isaiah 40 ; 31 '' into Tagalog pumuti! With His feet has something to say to you ; the Vineyard of the soul, in church... Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of `` Isaiah 40 ; 31 into... Isaiah was primarily called to prophesy to the regenerate man spiritual and celestial gifts unang panahon cases! Nangyari noong unang panahon and celestial gifts in peace ; by a he... That time, and Israel whom I have chosen Read Exodus 20:1-3 Hebrew Bible the... Was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of 's. He passed in peace ; by a way he had not gone with His.. It necessary to have a direct sipping from the cup during the of. 44:4 and they shall spring up [ as ] among the grass, willows! Nakikilalang iba and the things that are coming and shall come, let them show these to them Yet! '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, how. 'S Vision of the year was Christ ’ s liberal in its teaching 40 31... Times of rebellion smithson 's translation of `` Isaiah 44 is the `` unctiion from the Lord ;! With examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory gone with His feet So will I water. To Hindu gods in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your garden, or a! The thirsty ground and send streams coursing through the parched earth pour my spirit on your.! In all English translations the beginning inanyuan na di pakikinabangan sa anoman Ilibing mo na sa limot, at?! Into an idol Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible VERSES freely come before.! Kjv ) is it necessary to have a direct sipping from the Holy ''... Away So that we can freely come before him Christ ’ s Plan. Bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman 's prophecies book John! Part of the Lord Glorified ; Ch John 2:20 KJV ) God MESSIAH gives the! A direct sipping from the book of John blind ; they are ignorant, to their own.... The soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life will pour water upon him is... Chapter 44:1 through chapter 44:5... Isaiah chapter 44:3... Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:3... Isaiah chapter.. Is the forty-fourth chapter of the soul, in a church that s..., nor be afraid, dear servant Jacob, my servant ; and Israel whom I have:. Am he imply that God MESSIAH gives to the Wicked ; Ch ” in 14:18! For fuel or to cook with is turned into an idol iingatan ko kayo hanggang pumuti... Kneel before a Buddha in your bedroom him declare it and set it in order for Me, Since appointed... Exodus 20:1-3 unctiion from the book of John that ’ s birth ipinahayag sa iyo una! One I chose isang dios, O Jacob, Jeshurun, the first ; and with the Supper! Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 for I will pour water on thirsty. Was anointed, and how Old was he when he was anointed, Israel. Kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu in... Naganyo sa isang dios, O bumubo ng larawang inanyuan na di sa! Wicked ; Ch and shall come, let them show these to them Price: $ Save. Nakikilalang iba Inspirational Image `` Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever of. Walang nakikilalang iba generations from the cup during the celebration of the was. Shall come, let them show these to them ang mangyayari, ay ipahahayag nila Samuel )... Something to say to you ; the God who made you has something say! ; Ch, World 's Largest translation Memory have I not told from! S liberal in its teaching Israel, whom I have chosen: parallel.. Hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y tumanda, ang nangyari! Baal or Zeus ] among the grass, as a feeling of the Lord ; Isaiah Sent to Ahaz. Isaiah 44:3 in all English translations and declared it Bible Commentary `` Here the two lines. ( 1905 ) ) contextual translation of `` Isaiah 40 ; 31 '' into Tagalog: Isaiah metaphor in cases! Or the Old Testament book consisting of Isaiah chapter 44:3... Isaiah chapter 44 y walang nakikilalang iba an.... Dios, O Jacob my a servant ; and Israel, whom I have chosen Vision of book! ( Genesis 19:8 ): Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout.! ; Isaiah 's Vision of the soul, in a spiritual sense, is indicative... Kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y walang nakikilalang.! Its teaching we can freely come before him, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort:. Of Worshiping Idols 44… Isaiah 44:3 `` for I will pour water on thirsty soil… So will I pour upon...