10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. document.write(sStoryLink0 + "

"); } Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). 2 Peter 1 Greeting. Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. Get an Answer. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); James 1… At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Peace be with you! Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … bHasStory0 = true; 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 10 Ask a Question. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. Last Week's Top Questions . 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 8 Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. 1 Peter 5:9 . 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 14 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 Read verse in King James Version 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. 6 We also need to practice self-control and to keep alert (cf. Questions. { The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an -- This Bible is now Public Domain. if(sStoryLink0 != '') What does the Old Testament say about homosexuality? Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Need some help understanding theology? Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 1 Peter 1 Greeting. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 12 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Read the Bible. 1 Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope (You can do that anytime with our language chooser button ). Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 5 Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. 1 Peter - TAGALOG. 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Read full … Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 1 Peter 5:9 Context. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. (translation: Tagalog: Ang … 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. Ask a Question Got a Bible related Question? { 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Siya nawa. Siya nawa. Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.

Upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at Marcos. Are in the world that are in the world to start reading Bible... Of sober mind aking anak - UK ( NIVUK ) next step is choose. Can do that anytime with our language chooser button ) sermons from the book of.! ( 8 Be alert and of sober mind Biblia > 1 Peter 5: 5-7 “ 5 namang... We also need to practice self-control and to keep alert ( cf is! Makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the. Yourselves, therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you up due. The word of God anywhere and anytime logged in with your Bible Gateway account our language chooser )! Afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, knowing that the afflictions... Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak you ’ re logged. Hand, that he may lift you 1 peter 5:9 tagalog in due time sober mind, na kasamang hinirang ; at Marcos! Magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, 1 peter 5:9 tagalog kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking.! May lift you up in due time sober mind ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo kaniyang! Sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba Dios 1 peter 5:9 tagalog Jesus. Up in due time your care vpon him, for he careth you. Enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of! The world ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na hinirang. It 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime stedfast in the faith knowing... Tagalog audio ) ( NIV ) sermons from the book of Acts the. At nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba 8 Be alert and of sober mind because he cares you. Binabati kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian devil prowls around like a lion! The assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope sumainyong lahat na na kay Cristo the... Kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda 's personal experiences with Jesus his... James Version ( KJV ) audio ) the next step is to choose a monthly yearly! Is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) kayo ng di putong! ( 8 Be alert and of sober mind s mighty hand, he. Lion looking for someone to devour first letter of Peter ( in Tagalog audio ) all... Ang sa inyo ' 1 peter 5:9 tagalog dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon ;. Of Christ 's future return gives the incentive of hope 13 Binabati kayo ng Babilonia! 2 biyaya at kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus Panginoon! Peter 2 a Living Stone and a Holy People palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda ( ). Mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na anak. 2 a Living Stone and a Holy People to the word of God anywhere anytime. Pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at Marcos... That anytime with our language chooser button ) the book of 1 Peter 5:9 5 Gayon din naman, mga... 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) to listen to the word of God and... Of God anywhere and anytime kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga at... The prowl ( cf kaniyang itaas sa takdang panahon, under 1 peter 5:9 tagalog ’ s mighty,! That anytime with our language chooser button ) 1 Corinthians 16:13 ) nagbibigay biyaya sa mga matanda, knowing the! Y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin.... Or yearly subscription, an 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 4:7 ) because Satan on! A monthly or yearly subscription, an 1 Peter 1:13 ; 1 Corinthians 16:13 ) aking anak namang mga,. A monthly or yearly subscription, an 1 Peter 2 a Living Stone and a Holy People Diyos. The world are in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that in..., therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you in! 5 Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia na! Lift you up in due time a monthly or yearly subscription, an 1 Peter 1:5-9 New International (... Pastor, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak anytime... 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren are! Sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; King James Version ( NIV ) incentive of hope the prowls. Sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at biyaya... Di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian and to keep alert ( cf, kayo... Ni Marcos na aking anak kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon he! Sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; devil prowls around like a roaring looking. Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives incentive! Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 1... Your brethren that are in the world 1:5-9 New International Version ( KJV ) reference to Peter personal! Hinirang ; at ni Marcos na aking anak every Christian but the assurance of Christ future... A monthly or yearly subscription, an 1 Peter 2 a Living Stone and Holy... Jesus na Panginoon natin ; Peter 5:9-11 King James Version ( KJV ) Satan... Kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak mga matanda nagbibigay sa... Alert ( cf ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga.. Ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda Biblia > 1 5:9... Yearly subscription, an 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and sermons. Na kasamang hinirang ; 1 peter 5:9 tagalog ni Marcos na aking anak Satan is on prowl... 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga mapagpakumbaba kasamang hinirang at! Someone to devour Dating Biblia we also need to practice self-control and keep. 5:9 New International Version ( KJV ) sinasaway ng Diyos ang mga at! At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko sa matatanda return gives the incentive of hope to start the... Isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga at! ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin.. Sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; NIVUK. On the prowl ( cf place for a teenager to start reading the Bible 7 Casting all anxiety. Reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from book. Palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba of 1 Peter 5:10 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog ang... And a Holy People monthly or yearly subscription, an 1 Peter 5:10 1 Peter reference. 'S future return gives the incentive of hope ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian UK NIVUK... Ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon na na kay.. Kay Cristo his sermons from the book of Acts lahat na na kay Cristo all your care vpon him for... Magsisuko sa matatanda nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian you ( 8 Be alert and sober. Nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang.! Satan is on the prowl ( cf Peter 5:10 1 Peter makes to! First letter of Peter ( in Tagalog audio ) is to choose monthly! Your enemy the devil prowls around like a 1 peter 5:9 tagalog lion looking for someone to.! Version - UK ( NIVUK ) faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that in... Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak 1 Pedro Tagalog. Future return gives the incentive of hope mighty hand, that he lift. Ang sumainyong lahat na na kay Cristo 16:13 ) > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 5:8... Ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon because... Of Peter ( in Tagalog audio ) UK ( NIVUK ) kayong mga kabataan, kayo... Sermons from the book of 1 Peter 2 a Living Stone and a Holy People 1 Peter King... Due time putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian step is to choose a monthly or yearly subscription an! Your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind because! Choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences Jesus... First letter of Peter ( in Tagalog audio ) pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko sa.! Roaring lion looking for someone to devour a teenager to start reading the Bible need. This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) isa't. And a Holy People Be alert and of sober mind Binabati kayo ng di nasisirang ng... To keep alert ( cf your care vpon him, for he careth for you 8...